Firma de web design
Creare si promovare pagini web
Telefon
0730 518 614
Email:
office@2webdesign.ro

Ce reprezinta Neticheta – bunele maniere pe Internet

netichetaMediul online este un canal accesibil tuturor, ceea ce a dus la crearea unei „comunităţi formată din oameni aşezaţi în faţa monitoarelor de toate naţionalităţile şi vârstele, clasă socială sau profesie, indiferent de sex, stil de viaţă, poziţie în ierarhia socială, convingeri religioase sau politice, eliberaţi de limitările fizice şi adesea şi de complexe, capabili să schimbe rapid prin intermediul reţelei idei şi informaţii.

În ciberspaţiu interacţiunea şi comunicarea sunt diferite relativ la întâlnirile faţă în faţă, făcând posibilă crearea de mii de spaţii de comunicare şi conversaţie, schimb de idei şi/sau opinii sau chiar amuzament între grupuri, folosind instrumente ca email-ul, chat-ul, grupurile de discuţii, sistemele de videoconferinţe etc.”
În acest spaţiu virtual s-au constituit modalităţi noi de interacţiune socială şi aşa cum membrii societăţii respectă anumite reguli de conduită în viaţa reală şi aici există astfel de reguli, pentru a putea diferenţia normalul de impoliteţe. Astfel este necesară instituirea anumitor reguli de conduită la care cetăţenii spaţiului virtual înţeleg, de cele mai multe ori, să adere de bună voie, sub sancţiunea unor forme de excludere din cadrul comunităţii sau de limitare a accesului la acesta.
Setul de reguli nescrise de „bună purtare” pe Internet poartă numele de netichetă, iar originea acestei etici nu poate fi legată de o anumită sursă. Regulile au fost create şi adunate de insişi utilizatorii cu iniţiative ai Internetului, care au dorit să ofere tuturor internauţilor un cadru civilizat şi armonios de manifestare şi dezvoltare în cultura cablată.
Cuvântul „netichetă” provine din englezescul „netiquette”, care desemnează „un set de reguli şi convenţii ce trebuie respectate în utilizarea Internetului în general, şi a poştei electronice, în special” , indiferent de serviciul folosit şi se referă, de obicei, la identitatea utilizatorului, scrierea unui mesaj, conţinutul acestuia şi atitudinea expeditorului.
Neticheta vizează comunicarea pe mail, chat, reţele de socializare, forumuri, bloguri sau messenger şi „este menită să îmbunătăţească interacţiunea online” , a spus Cristian Manafu, blogger şi consultant în social media.
Internetul se află în continuă expansiune, astfel că şi această netichetă nu este alcătuită dintr-un număr fix de reguli, ci este adaptată la necesităţile comunicării pe Internet.

Unele din regulile etichetei Internetului sunt asemănătoare regulilor din codul bunelor maniere privind aspecte variate precum adresarea politicoasă, condescenţa sau păstrarea decenţei în comunicarea cu semenii noştri. La fel ca şi în viaţa de zi cu zi, nicio abatere de la regulile comunităţii nu poate trece nesancţionată. Cum Internetul nu este în posesia nimănui, iar etica reţelei nu a fost formulată de nicio autoritate, cum se poate face ca aceste reguli să fie totuşi însuşite şi folosite? În general, constrângerile venite din interiorul unui sistem sunt privite cu mai multă bunăvoinţă decat cele impuse din afara lui.
Ce standarde etice se impugn a fi puse în practică în cazul comunicării pe Internet? Relevante ca îndrumări şi sugestii sunt recomandările de etică ale Institutului de Etică a Computerelor. Dupî modelul poruncilor biblice, cele zece reguli ale eticii în ciberspatiu, interzic să utilizezi computerul pentru a agresa alte persoane, să obstrucţionezi munca altora, să tragi cu coada ochiului la munca altei persoane, să foloseşti computerul pentru a fura, pentru a depune mărturie falsă sau a plagia etc.
Intenția netichetelor, întotdeauna formulate în scris, este de a oferi utilizatorilor diverselor domenii ale Internetului recomandări și ajutoare de comportare care pot crea o comunicare prin Internet plăcută, simplă și în același timp eficientă. Pentru a fi acceptată și urmată, fiecare netichetă trebuie să fie foarte bine adaptată la domeniul de aplicație pentru care este alcătuită.

Teme des întâlnite ale netichetelor sunt de exemplu:
• Relațiile prietenești dintre utilizatori. Tonul și conținutul celor spuse trebuie să corespundă cu adresatul sau adresații participanți la comunicație. În comunicația prin scris (text), care de obicei este și așa legată de probleme subtile, trebuie evitate expresiile echivoce sau jignitoare. Participanților la diversele foruri de discuții din Internet li se recomandă să se prezinte în mod „cinstit”, de exemplu cu privire la vârstă, sex etc.
• Technica de comunicare. Printre multe altele se recomandă de exemplu acuratețea semnelor tipografice folosite la scrierea textelor, cu scopul de a ușura citirea lor de către adresat. Unele aplicații de comunicare includ simboluri speciale (numite emoticonuri) menite să sugereze în scris, dar foarte pe scurt, emoțiile și limbajul corpului, care altfel sunt mai greu de formulat.
• Lizibilitatea. În aceste netichete se recomandă de exemplu respectarea ortografiei și a legilor gramaticale, citările corecte și clar delimitate, punerea în pagină plăcută – cu rânduri nu prea lungi -, evitarea supraîncărcării cu informații inutile, folosirea unui stil coerent și plăcut, structurarea celor de spus, precum și multe altele

• Discreția. Se recomandă depunerea de eforturi pentru ca textele și documentele de transmis să nu cadă în mâini străine, și chiar trecerea sub tăcere a amănuntelor care nu sunt destinate unor terțe persoane.

• Aspectele legale. Aceste netichete se ocupă de modul cum se pot respecta legile cu privire la drepturile de autor asupra textelor proprii sau străine.

Pentru specialistul în e-PR o practică corectă pe Internet înseamnă, înainte de toate, construirea unor relaţii bune cu cei apropiaţi sau şi cu colegii, a fi deschis şi onest. Apoi, respectând codul bunelor maniere online poate trece la activităţile specifice domeniului său de activitate.

Chiar dacă la prima vedere implicarea specialistului e-PR pare dificilă din cauza tehnicităţii mediului online, în realitate este suficient ca specialistul de relaţii publice să fie familiarizat cu elementele care conduc la realizarea unei comunicări online eficiente, deoarece pentru restul de activităţi va aplica aceleaşi principii cunoscute din realitatea clasică. Este important ca specialistul e-PR să ţină cont că Internetul poate crea avantaje în aceaşi măsura în care poate genera prejudicii de imagine şi, implicit, financiare. Totul depinde de cum este realizată activitatea de RP în spaţiul virtual.

În concluzie, dacă e-PR sunt utilizate cu eficienţă, ele pot servi la „completarea activităţii promoţionale, contribuind la crearea unei imagini favorabile organizaţiei şi a unei atitudini pozitive a ciber-consumatorului


Cu o experienta de peste un deceniu in materie de web design si propulsati de o nemarginita pasiune pentru online va invitam sa ne vizitati site-ul si sa va inspirati citind cele mai interesante articole din domeniu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *