servicii web designFazele de mai jos se vor derula succesiv, fără să se suprapună una peste alta, pentru o bună desfăşurare a proiectării şi a relaţiei dintre noi şi beneficiar. Aceste faze vor fi înscrise şi în contractul scris.

Fiecare fază se poate derula în cadrul unei întâlniri programate între executant şi reprezentantul beneficiarului. La trecerea de la o fază la alta, beneficiarul va fi înştiinţat prin E-mail sau telefonic, amintindu-i-se obiectivele şi cerinţele noii faze, şi eventual stabilindu-se o nouă întâlnire din cadrul fazei următoare.

Stabilirea tipului de site – estimarea pretului de baza pentru webdesign si programare

    Faza de stabilire a tipului de sit – beneficiarul consultă oferta noastră pentru creare de pagini şi situri web şi îşi alege tipul de pagină sau de sit pe care îl solicită. Se stabileşte costul de bază al lucrării, după care se poate trece la faza următoare.

     Strategia de continut digital pentru noul website

    Faza de stabilire a conţinutului – prin consultanţă, se stabilesc cantitativ elementele de conţinut ale sitului (volum de text, număr de imagini, elemente şi operaţii suplimentare) care vor fi incluse în preţul estimat al lucrării. Se stabileşte explicit şi forma în care vor fi livrate materialele, sau dacă va fi nevoie să le creăm noi.

Incheierea unui contract web design pentru a asigura un cadru de incredere si legalitate    

    Faza de negociere şi încheiere a contractului – se calculează preţul estimat al lucrării, incluzându-se costul de bază şi toate tarifele pentru operaţii suplimentare cerute de beneficiar. Asupra preţului estimat se poate purta o negociere pentru un eventual discount, stabilindu-se în final preţul negociat al proiectului. În finalul acestei faze se încheie şi contractul.

    Faza de plată a avansului – beneficiarul va achita în avans 30% din preţul negociat în faza anterioară, diferenţa de plată urmând să o plătească după finalizarea lucrării, la plata finală. Avansul achitat nu se rambursează în cazul în care beneficiarul renunţă din proprie iniţiativă la lucrare înainte de finalizarea ei, fără ca noi să avem vreo vină.

    Faza de proiectare a structurii sitului – în consultanţă cu beneficiarul, se proiectează situl ca funcţionalitate, pe o structură care va putea fi văzută de beneficiar online sau la sediul nostru. Noi vom realiza structura de bază a sitului, conform tipului de sit stabilit, şi o vom modifica la sugestia beneficiarului, până la găsirea unei forme convenabile. Dacă aceste modificări determină ieşirea sitului din cadrul tipului negociat, la plata finală se va adăuga diferenţa dintre tipul de site negociat şi cel final.

    Faza de furnizare a materialelor – beneficiarul va furniza materialele în forma stabilită. Dacă materialele au nevoie de prelucrări suplimentare, orice operaţii ulterioare cerute de beneficiar şi neluate în consideraţie până în această fază vor fi plătite suplimentar la plata finală, conform tarifelor, fără a mai fi supuse negocierii.

    Faza de colectare şi/sau creare de materiale noi – în această fază, noi vom crea şi/sau vom colecta materialele noi cerute de beneficiar în faza de stabilire a conţinutului sitului. Tot aici sunt efectuate operaţiile suplimentare asupra materialelor furnizate de către beneficiar pentru a le pune în forma în care vor fi publicate în sit/pagină. Orice operaţii de creare/colectare de materiale cerute de beneficiar şi neluate în consideraţie până în această fază vor fi plătite suplimentar la plata finală, conform tarifelor, fără a mai fi supuse negocierii.

    Faza de creare completă a sitului – combinând materialele primite sau create în structura stabilită, finalizăm situl în formă publicabilă pe web.

    Faza de recepţie finală – beneficiarul testează situl şi verifică funcţionalitatea lui şi respectarea cerinţelor stabilite până în această fază. Dacă sunt necesare modificări minore pentru mai buna respectare a cerinţelor stabilite, acestea vor fi făcute gratuit. În această fază nu se mai acceptă modificări majore, care ar necesita reluarea de la început a proiectului.

    Faza plăţii finale – beneficiarul plăteşte diferenţa din preţul negociat, precum şi costurile tuturor operaţiilor suplimentare care s-au efectuat fără să fi fost luate în calcul la stabilirea preţului negociat. Beneficiarul primeşte acum şi o arhivă integrală a sitului pe CD, şi semnează procesul-verbal de recepţie a lucrării.

WeCreativez WhatsApp Support
Aveti intrebari? Suntem aici!
Salut! Ce putem face pentru tine...